بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سحر سیاح پور؛ متخصص دندانپزشکی

دکتر سحر سیاح پور متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عنوان پژوهشگر برتر سال 1387 را از آن خود نمود. دکتر سیاح پور اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می…
Read more