بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

شهروز اولیایی؛ چهره‌ی اینستاگرامی

شهروز اولیایی متولد21 تیر 1372 در شهرستان لنگرود، کمدین و واینر اینستاگرامی است. او در زمینه‌ی ساخت و انتشار دابسمش در فضای اینستاگرام فعالیت می‌کند. شهروز اولیایی در ابتدا با یکی از دوستانش به نام سجاد امینی در گروهی تحت…
Read more