بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگسرگرمی

ستاره معصومی؛ همسر جنجالی مهدی قایدی

همانطور که می دانید مهدی قایدی از مهارت و استعداد بالایی در فوتبال برخوردار است و در سال های اخیر موفقیت های زیادی را از آن خود کرده است. وی در تاریخ 9 دی ماه 1398 با خانم ستاره معصومی ازدواج کرد. مهدی و ستاره تاکنون حواشی…
Read more