بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

شایان افضلی؛ ترنس ایرانی

شایان افضلی یکی از ترنس های معروف بود که به دلیل روحیه دخترانه ای که در جسم مردانه اش وجود داشت با حکم دادگاه توانست تغییر جنسیت بدهد و حالا به دختر تبدیل شده است. با مجله شانس همراه باشید تا با زندگی نامه این ترنس ایرانی…
Read more