بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

محمد کاظم تاش؛ مدیر سایت های شرط بندی چت بت و لاتی بت

محمد کاظم تاش با نام مستعار مسعود ترکیبی و عمو مسعود یکی از چهره‌های اینستاگرام است که از طریق ساخت و انتشار ویدیوهای ترکیبی خوری از مخلوط انواع غذاها و مواد غیرقابل هضم در اینستاگرامش به شهرت رسیده است. او که اکنون در…
Read more