بیوگرافیحوزه‌ی رقصحوزه‌ی سرگرمی

نازنین همدانی‌پور؛ رقاص و طراح رقص

نازنین همدانی‌پور همسر پدرام مختاری، برادر پویان مختاری می‌باشد. او یکی از دوستان نیلی افشار در ایران بوده که مدتی است در استانبول، ترکیه سکونت می‌کند و به واسطه‌ی نیلی افشار و پویان مختاری، ابتدا در سال 1397 با پدرام…
Read more