بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمیحوزه‌ی مدلینگ

نگار رکنی؛ رابطه با داوود هزینه

همانطور که می دانید در سال های اخیر به علت استفاده تعداد زیادی از کاربران برنامه اجتماعی اینستاگرام، بعضی از کاربران به عنوان چهره محبوب و مشهور شناخته شدند. معروفیتی که درآمد بالایی را برای آنان رقم زده است. به همین خاطر…
Read more