بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

احلام؛ خواننده‌ی ایرانی

آذر قفل ساز با نام هنری احلام خواننده‌ی ایرانی عرب‌تبار متولد اسفند ماه 1370 در اهواز است. او فعالیت خود را در زمینه‌ی خوانندگی در ایران آغاز و پس از مهاجرت به دبی آن را به صورت جدی دنبال کرد. احلام با خواندن موزیک‌هاي شاد…
Read more