بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

هانا لیزا؛ خواننده‌ی ایرانی

هانا لیزا خواننده‌ی جوان ایرانی در دوبی، امارات متحده‌ی عربی است. او همراه با مهدی مبارکه (شیخ مهدی) و امین فردین سایت شرط بندی بت بویز را مدیریت می‌کند. گالری عکس‌های هانا لیزا هانا لیزا و احلام در دوبیهانا لیزا و…
Read more