بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

ژینوس احمدی؛ چهره ی اینستاگرامی

ژینوس احمدی متولد 20 بهمن 1376 در تهران و ساکن ترکیه می باشد. او یکی از چهره های اینستاگرامی است که با فعالیت در این فضا به شهرت رسیده است. ملیکا تهامی از دوستان نزدیک او در ایران می باشد. سایت شرط بندی بت برتر به او تعلق…
Read more