بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

سان هیون وو؛ لیدر Monsta X

سان هیون وو که با نام هنری شونو شناخته می شود، خواننده اهل کره جنوبی است. او اکنون به عنوان لیدر و وکالیست گروه مشهور مانستا اکس فعالیت می کند و تواسنته شهرت زیادی برای خود کسب کند. در ادامه مطلب بیوگرافی، زندگی شخصی و…
Read more