بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

لی سون‌ کیو؛ وکالیست گروه گرلز جنریشن

لی سون‌ کیو که با نام هنری سانی شناخته می شود، خواننده و بازیگر مشهوری است که در کره جنوبی فعالیت می کند. سانی این روزها به عنوان خواننده و رپر گروه موسیقی گرلز جنریشن فعالیت می کند و از مجبوبیت زیادی برخوردار است. در ادامه…
Read more