بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

سامان احتشامی؛ موسیقی دان، آهنگساز و نوازنده پیانو

سامان احتشامی یکی از بهترین موسیقی دانان، آهنگسازها و نوازندگان پیانو در ایران می باشند او علم موسیقی را از حضور اساتیدی چون محمد سریر، اسماعیل امین موید و جواد معروفی آموخت و در پیانو به صورت حرفه ای فعالیت کرد و در سال…
Read more