بیوگرافیسرگرمی

ساریسا حیدری؛ چهره اینستاگرامی

امروزه شبکه‌ های مجازی به ویژه اینستاگرام باعث شده است تا برخی از افراد با فعالیت‌ هایی که در این شبکه ها انجام می‌ دهند و دابسمش ها و کلیپ هایی که از خود منتشر می‌ کنند، به شهرت زیادی در بین مردم برسند. ساریسا حیدری یکی…
Read more