بیوگرافیحوزه‌ی اقتصادی

علی نوئین؛ چهره‌ی اینستاگرامی

علی نوئین متولد فروردین ماه 1365 در اصفهان، ایران است. او از سال 1394 فعالیت‌اش را در اینستاگرام آغاز کرده و با پیش‌بینی‌های اقتصادی خود به شهرت رسیده است. مدرسه آنلاین علی نوئین به گفته‌ی خودش، كامل‌ترين كلاس آموزشى ملک…
Read more