بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

دی‌جی سانی؛ دی‌جی ایرانی

سارا سیلاوی عرب اصیل اهوازی با نام هنری دی‌جی سانی متولد سال 1378 در اهواز است. او از 10 سالگی کار موسیقی را با پیشنهاد برادرش شروع کرده و اکنون گیتاریست، پرکاشنیست، نوازنده‌ی ساز کوبه‌ی، مدرس دی جی و ساز کوبه‌ی می…
Read more