بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

سارا احسانی، مدل ایرانی ساکن کانادا

سارا احسانی مدل موفق ایرانی و ساکن کشور کانادا است. در بخش بیوگرافی اینستاگرام خود نوشته است: «یک مدل پاره وقت و یک گاو تمام وقت» و با چرخی در اینستاگرام او متوجه روحیه شوخ و طبع کمدی او خواهید شد. سارا احسانی یک سوپر…
Read more