بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زویا صادقی پور؛ متخصص زنان

دکتر زویا صادقی پور متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می باشد. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به…
Read more