بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زهرا پوررسولی؛ جراح عمومی

دکتر زهرا پوررسولی متخصص جراحی عمومی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون عضو پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی تهران می باشد. دکتر پوررسولی اکنون در محدوده شهر تهران به خدمت…
Read more