بیوگرافیحوزه‌ی سیاست

محمدعلی نجفی؛ شهردار سابق تهران

محمدعلی نجفی در 23 دی 1330 در تهران متولد شد. او سیاستمدار، مدرس دانشگاه و مدیر ارشد اجرایی ایرانی است. او شهردار سابق تهران بوده و به عنوان مشاور امور اقتصادی رئیس جمهور، عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و عضو سازمان…
Read more