بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زهرا مرزبان؛ متخصص رژیم درمانی

دکتر زهرا مرزبان متخصص تغذیه و رژیم درمانی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 8193 فعالیت می کند. دکتر مرزبان اکنون در محدوده شهر شیراز به ارائه خدمات تخصصی…
Read more