بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زهرا فلاح؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا فلاح متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او تا کنون بیش از ۵۰۰۰ مورد سزارین و زایمان طبیعی بدون درد را انجام داده است. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات…
Read more