بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر زهرا غلامی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر زهرا غلامی متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. ایشان اکنون با شماره نظام پزشکی 88951 مشغول فعالیت و ارائه خدمات تخصصی می باشد. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات…
Read more