بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

امین آقا فرزانه؛ گنده لات ایرانی

امین اقا فرزانه از جمله گنده لات های قدیمی تهران است. او که در گذشته از اشرار مناطق مختلف تهران بود، این روزها توبه کرده است. او پس از توبه کردن به یکی از خیرین مشهور تبدیل شد و در کارهای خیریه مختلف شرکت می کند. با مجله شانس…
Read more