بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر نیوشا محمدنژاد؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر نیوشا محمدنژاد جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 147266 فعالیت می کند. دکتر محمدنژاد در مطب شخصی خود واقع در شهر تهران…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شروین مهدی زاده؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر شروین مهدی زاده طهرانی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 122389 فعالیت می کند. دکتر مهدی زاده طهرانی در مطب شخصی خود…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مریم ناظمی؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر مریم ناظمی جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 122859 فعالیت می کند. دکتر ناظمی در مطب شخصی خود واقع در شهر اصفهان در حال…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر سمیرا شیاری؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر سمیرا شیاری جراح و متخصص زنان و زایمان و نازایی اهل ایران و یکی از بهترین جراحان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 113383 فعالیت می کند. دکتر شیاری در مطب شخصی خود واقع در شهر رشت در حال…
Read more