بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگحوزه‌ی موسیقی

ریانا؛ خواننده برتر باربادوس

روبین ریانا فنتی اولین خواننده زن و دومین هنرمند اهل باربادوسی است که توانسته موفق به کسب جایزه گرمی شود. او اولین آلبوم ریانا را در سال 2005 در بازار منتشر کرد و بعد از آن مخاطبان بسیاری را به سمت خود جذب کرد. در ادامه مطالب…
Read more