بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگ

روژین؛ مدل ایرانی

روژین مدل و فشن بلاگر 22 ساله‌ی ایرانی است که از طریق فعالیت در اینستاگرام و همکاری با سام یاری به چهره‌ی شناخته شده‌ی در حرفه‌ی مدلینگ تبدیل شده‌است. او با یکی از دوستان خود به نام سارا کمالی در شهر رشت مزونی به نام…
Read more