بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

موسی اسماعیل‌پور کریمی؛ قهرمان پرورش اندام ایرانی

موسی اسماعیل‌پور کریمی بدنساز حرفه‌ی، مربی، مدل و اینفلوئنسر ایرانی است. او از سال 1380 پرورش اندام را به صورت حرفه‌ی آغاز کرد و چندین دوره در مسابقات فدراسیون جهانی بدن‌سازی و تناسب‌اندام شرکت نمود و عناوین مختلفی را…
Read more