بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر ماهرخ بریری؛ روانشناس ایرانی

دکتر ماهرخ بریری روان شناس اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام رواشناسی با شماره 1754 می باشد. دکتر بریری اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شهاب الدین بهرامی؛ روان پزشک

دکتر شهاب الدین بهرامی متخصص روان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. ایشان اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر مراجعان زیادی را به خود جلب کند. برای آشنایی با…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مریم محمدنژاد؛ روانپزشک ایرانی

دکتر مریم محمدنژاد متخصص روان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او رتبه سوم در آزمون بورد کشوری روانپزشکی را از آن خود نموده است. دکتر محمدنژاد این روزها در محدوده شهر تهران به…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر کامران خوشنودی؛ متخصص اعصاب و روان

دکتر کامران خشنودی متخصص اعصاب و روان و یکی از بهترین روان پزشکان ایرانی فعال در عرصه بیماری های روانی است. او اکنون عضو انجمن اروپایی EATA می باشد و توانسته روانپزشک شورای عالی نظام وظیفه و کارشناس روان پزشکی صدا و سیما…
Read more