بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر الیاس اکبری؛ متخصص روان شناسی

دکتر الیاس اکبری متخصص روان شناسی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 6465 فعالیت می کند. دکتر اکبری اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته نظر…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر شقایق درویشی؛ روانشناس بالینی

دکتر شقایق درویشی روانشناس بالینی و مشاور اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون مدیر مسئول کلینیک روانشناسی و مشاوره آسنا می باشد. دکتر درویشی در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر رامین علوی نژاد؛ روان شناس ایرانی

دکتر رامین علوی نژاد متخصص روان شناسی اهل ایران و یکی از بهترین متخصصان و روان شناسان ایرانی است. ایشان عضو انجمن روانشناسی آمریکا است و از سال 1391 مشغول فعالیت می باشد. دکتر علوی نژاد اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر مهدی قاسمی؛ روان پزشک ایرانی

دکتر مهدی قاسمی روان پزشک و روانکاو ایرانی است و در محدوده خیابان شریعتی تهران فعالیت می کند. او یکی از بهترین پزشکان ایرانی در زمینه اعصاب و روان می باشد. دکتر قاسمی عضو انجمن روانپزشکان ایران و دانش آموخته انستیتو…
Read more