بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاترحوزه‌ی مجریگریحوزه‌ی مدلینگ

دیلتا لئوتا؛ مجری زیبایی ایتالیایی

جولیا دیلتا لئوتا مجری تلویزیون ایتالیایی اهل کاتانیا، سیسیل است. در ادامه مطلب شما را با زندگی شخصی، حواشی و ناگفته های این مجری خوش اندام ایتالیایی و همسرش آشنا خواهیم کرد؛ با مجله شانس همراه باشید. بیوگرافی دیلتا…
Read more