بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر احسان عباس نیا؛ جراح بلفاروپلاستی

دکتر احسان عباس نیا متخصص چشم پزشکی و جراح بلفاروپلاستی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و جراحان ایرانی فعال در این عرصه است. او فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران می باشد. ایشان اکنون در محدوده شهر تهران…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر کاظم زرگری؛ جراح زیبایی

دکتر کاظم زرگری متخصص جراحی زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هيئت علمي دانشگاه و عضو انجمن CTS آمريكا می باشد. دکتر زرگری اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهاره جهانشاهی؛ متخصص قلب و عروق

دکتر بهاره جهانشاهی متخصص قلب و عروق اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو انجمن قلب اروپا و عضو انجمن آترواسکلروز ایران می باشد. دکتر جهانشاهی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر قاسم میقانی؛ دندان پزشک ایرانی

دکتر قاسم میقانی دندان پزشک مشهور اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هیأت تحریریه مجله انجمن دندانپزشکی کودکان می باشد. دکتر میقانی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more