بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

نفس کالبری؛ چهره‌ی اینستاگرامی

نفس کالبری یکی از چهره‌های اینستاگرامی است که با انتشار تصاویری از اندام خود در فضای مجازی دنبال‌کنندگان زیادی را به خود جذب کرده است. او در اکثر کلیپ‌هایش، از لباس‌های نیم تنه و بدن نما استفاده می‌کند تا بدن خود را به…
Read more