بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر فرشته فروتن؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر فرشته فروتن متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 177461 فعالیت می کند. دکتر فروتن اکنون در محدوده شهر قدس فعالیت می کند و خدمات تخصصی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر الهام ابراهیمی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر الهام ابراهیمی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 142506 فعالیت می کند. دکتر ابراهیمی اکنون در محدوده شهر شیراز فعالیت می کند و خدمات…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر ندا هادی؛ متخصص دندانپزشکی

دکتر ندا هادی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون پانزده سال سابقه فعالیت تخصصی در زمینه دندان پزشکی دارد. دکتر هادی اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر ستاره هاشمی؛ متخصص دندانپزشکی

دکتر ستاره هاشمی متخصص جراحی لثه و ایمپلنت اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او موسس کلینیک دندان پزشکی خـانه دنتـان می باشد. دکتر هاشمی اکنون در محدوده شهر تهران و بندرعباس فعالیت می…
Read more