بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر بهاره حسینی محور؛ متخصص بیماری دهان و فک

خانم بهاره حسینی محور یک دختران موفق کشور ایران می باشد که تحصیلات بالایی دارد. دکتر بهاره حسینی محور از بهترین متخصصین کشور ایران در زمینه بیماری های دهان و فک می باشد. او سن و سال چندان زیادی ندارد و سعی می کند با کودکان…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر زهرا علمی؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر زهرا علمی متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 125268 فعالیت می کند. دکتر علمی اکنون در محدوده شهر رشت فعالیت می کند و خدمات تخصصی فراوانی…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر آرش غفوری؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر آرش غفوری متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 129086 فعالیت می کند. دکتر غفوری اکنون در محدوده شهر رشت فعالیت می کند و خدمات تخصصی به مردم…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر زهرا زندیه؛ متخصص دندان پزشکی

دکتر زهرا زندیه متخصص دندان پزشکی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 119940 فعالیت می کند. دکتر زندیه اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و خدمات تخصصی به…
Read more