بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر امیر مهدی یوسفی؛ روان شناس بالینی

دکتر امیر مهدی یوسفی یکی از بهترین روان شناسان بالینی تهران در زمینه سکستراپی و هیپنوتراپیست است. با مجله شانس همراه باشید تا اطلاعات بیشتری درباره رزومه علمی و خدمات پزشکی دکتر امیر مهدی یوسفی به دست…
Read more