بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر فرهود گوراوانچی؛ جراح پلاستیک

دکتر فرهود گوراوانچی فوق تخصص جراحی پلاستیک، زیبایی و ترمیمی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون با شماره نظام پزشکی 76673 فعالیت می کند. دکتر گوارانچی اکنون در محدوده شهر تهران…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر روح الله بخشی؛ جراح پلاستیک

دکتر روح الله بخشی متخصص جراحی پلاستیک اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او اکنون عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می باشد. دکتر بخشی اکنون در محدوده شهر تهران به ارائه خدمات…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر کاظم زرگری؛ جراح زیبایی

دکتر کاظم زرگری متخصص جراحی زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او عضو هيئت علمي دانشگاه و عضو انجمن CTS آمريكا می باشد. دکتر زرگری اکنون در محدوده شهر تهران فعالیت می کند و توانسته…
Read more
بیوگرافیحوزه‌ی پزشکیحوزه‌ی سلامت و زیبایی

دکتر محسن حسن زاد آذر؛ جراح پلاستیک

دکتر محسن حسن زاد آذر فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان ایرانی فعال در این عرصه است. ایشان اکنون عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران می باشد. او اکنون در محدوده شهر ارومیه فعالیت می کند و…
Read more