اخبار

قهر و جدایی پویان مختاری و نیلی افشار

نیلی افشار و پویان مختاری هر دو از چهره‌های معروف و محبوب اینستاگرامی هستند. این دو نفر که رابطه عاطفی خود را در اینستاگرام عمومی کرده‌اند، نمی‌توانند قهر و آشتی‌های خود را از عموم و دنبال کنندگان خود مخفی کنند و به…
Read more