بیوگرافیحوزه‌ی تکنولوژی

بیل گیتس؛ موسس شرکت ماکروسافت در سال 1975

ویلیام هنری بیل گیتس سوم (William Henry “Bill” Gates III) معروف به بیل گیتس کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌دار و نیکوکار آمریکایی است که در سال ۱۹۷۵ با مشارکت پل آلن شرکت مایکروسافت را تأسیس نمود و از ابتدای تأسیس آن تا سال ۲۰۰۰…
Read more