بیوگرافیحوزه‌ی گویندگیحوزه‌ی مجریگری

سینا ولی الله؛ مجری و مدیر تولید

سینا ولی الله مجری و گوینده‌ی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی صدا و سیمای جمهوری اسلامی بوده است. او پس از خروج از ایران در سال 2005 میلادی به یکی از شبکه‌های ماهواره‌ی پیوست و به عنوان مجری در این شبکه شروع به کار…
Read more