بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

ثاهم؛ ترنس ایرانی

ثاهم، ترنس 31 ساله‌ی ایرانی است که در سال 2013 به دنبال بروز هویتش از ایران مهاجرت کرد و در حال حاضر در ونکوور، کانادا زندگی می‌کند. او در رشته‌ی دامپزشکی در ایران تحصیل کرده و اکنون در حوزه‌ی زیبایی، هنر و ال‌جی‌بی‌تی…
Read more