بیوگرافیحوزه‌ی ورزش

محمدحسین میثاقی؛ مجری تلویزیون و گزارشگر فوتبال

محمدحسین میثاقی مجری تلویزیون، گزارشگر فوتبال و تهیه کننده ی برنامه ی ورزشی است. او کار خود را در رادیو کرمانشاه آغاز کرد و به دعوت عادل فردوسی پور با برنامه ی نود همکاری کرده است. نام: محمدحسین میثاقیتاریخ تولد…
Read more