بیوگرافیحوزه‌ی مدلینگ

نسیم نهالی؛ مدل ایرانی

نسیم نهالی یکی از مدل های زن ایرانی است که در حرفه ی مدلینگ و تبلیغات فعالیت و با برندهای معروفی در این زمینه همکاری می کند. او برای یک سایت شرط بندی تبلیغ کرده و گفته می شود که هم اکنون نیز در این زمینه فعالیت می کند و علت…
Read more