بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

صادق واحدی؛ خواننده ی رپ

صادق واحدی با نام هنری صادق خواننده ی رپ فارسی است. او اولین آهنگ رسمی خود را به نام جفت کفش در دی ماه 1384 در ارمنستان منتشر کرد و با همکاری حصین کمپانی کاغذ رکورد را تاسیس کرد. نام: صادق واحدینام هنری: صادقتاریخ تولد…
Read more