بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر تکتم کیاماری؛ متخصص زنان و زایمان

دکتر تکتم کیاماری متخصص زنان و زایمان اهل ایران و یکی از بهترین پزشکان و متخصصان ایرانی فعال در این عرصه است. او در مطب شخصی خود در حال ارائه خدمات تخصصی به بانوان کشور است و توانسته نظر مراجعان زیادی را به خود جلب کند. برای…
Read more