بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

غزاله نقدی؛ بانوی استریمر ایرانی

غزاله نقدی یکی از یوتیوبرها و استریمرهای مشهور ایرانی است و توانسته از طریق فعالیت در یوتیوب به شهرت و محبوبیت فراوانی دست یابد. او اکنون در ایران زندگی می کند و به فعالیت استریمری مشغول است. غزاله علاوه بر یوتیوب، در…
Read more