بیوگرافیحوزه‌ی سینما، تلویزیون، تئاترحوزه‌ی مدلینگ

تونی گارن؛ مدل و بازیگر آلمانی

مد به صورت فصلی و در بعضی برندها به صورت هفتگی تغییر می‌کند. از یهمین رو تقاضا برای تغییر و همراهی با مد، رو به افزایش است و طی چند سال مدلینگ های بزرگی در سراسر جهان روی کار آمدند. در این مطلب شما را با یکی از مدل های مشهور…
Read more