بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

ته‌یون؛ لیدر گروه گرلز جنریشن

کیم ته‌یئون که با نام هنری ته یون شناخته می شود، خواننده محبوب کره جنوبی و لیدر گروه دخترانه گرلز جنریشن است. او خواننده بسیار موفقی است و تا کنون جوایز زیادی دریافت کرده است. در ادامه مطلب بیوگرافی، زندگی شخصی و ناگفته…
Read more