بیوگرافیحوزه‌ی موسیقی

محسن رجب‌پور؛ تهيه كننده موسيقى و مدیر عامل شرکت ترانه شرقی

محسن رجب‌پور، مدیر عامل شرکت ترانه‌ی شرقی، یکی از چهره‌های فعال در حوزه‌ی موسیقی ایران است.او فعایت هنری خود را از سال ۱۳۷۰ با تهیه کنندگى شروع کرد و سپس از ۱۳۷۲ به سراغ تهیه‌کنندگى موسیقى رفت و شرکت ترانه شرقی را ثبت…
Read more