بیوگرافیحوزه‌ی سرگرمی

مهدیس فود؛ چهره‌ی اینستاگرامی

مهدیس فریدونی که با نام مهدیس فود شناخته می‌شود، یکی از چهره‌های اینستاگرامی است که به دلیل علاقه‌اش به رستوران‌گردی و خوردن غذاهای مختلف و اشتراک تجربیاتش در فضای مجازی به شهرت رسیده است. او هنگام غذا خوردن توضیحاتی…
Read more