بیوگرافیحوزه‌ی پزشکی

دکتر رضا خسروانی؛ دندان پزشک ترمیمی و زیبایی

دکتر رضا خسروانی یکی از بهترین دندان پزشک های زیبایی و ترمیمی در تهران است. این دکتر جوان و حاذق ایرانی اهل شیراز می باشد و دوره دکترای عمومی خود را در دانشگاه این شهر گذرانده است. دکتر خسروانی اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه…
Read more